Bài 2: Khái niệm lớp và cách khai báo lớp

Lớp (Class) giống như khái niệm thực thể trong cơ sở dữ liệu, nó vẽ ra mô hình, chỉ ra các thành phần mà một đối tượng thuộc lớp đó sẽ có.Ví dụ lớp Student gồm có các trường ID(mã sv), Name(tên sv), Address(địa chỉ), các phương thức Studing(học), TakeExam(thi), Relax(thư giãn). Lớp Car gồm các trường Make(hãng), Model, và các phương thức Driving(lái), Accelerating(tăng tốc), phanh(Braking).

hoccungdoanhnghiep, onsoft, khoa hoc ngan han, html, html5, c#, asp.net, java,swing,jdbc, mvc framework,mootool framework, jquery,prototype,bootstrap framework, struts, jsp, jsf, mobile, android, phat trien du an, project, net 4.0, css , javascript

- Cú pháp để khai báo một lớp

      class 
      {
      //class member
      }
    

- Trong một lớp thì gồm các thành phần: hằng số, các trường, các phương thức khởi tạo(constructor), các property, các indexer, các phương thức(method).

Ví dụ về khai báo lớp

Kết quả:

Điện thoại:
0989 85 82 85
Skype:
Yahoo:
Tư vấn online Tư vấn online
 • Nguyễn Ngọc Thúy

  Sinh viên K50 ĐH GTVT HN

  Email: nguyenthuy@hrm.vn

  Facebook: Nguyen Ngoc Thuy

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
    Cty Cổ Phần Digitech

  Vị trí công việc: Lập trình viên, Tester

 • Nguyễn Thị Mùi

  Sinh viên K50 ĐH GTVT HN

  Email: nguyenmuint@gmail.com

  Facebook: mui.nguyenthi.98

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Cy Cổ phần Công nghệ Trường Việt

  Vị trí công việc: Lập trình viên .NET

 • Nguyễn Thị Mai

  Sinh viên T13 HV KTQS

  Email: mainguyen121@gmail.com

  Facebook: Iris.mainguyen

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Cty CP Nghiên cứu và PT Phần mềm SHIFT

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Nguyễn Khánh Hiển

  Sinh viên SE 2009 - 2014 HV KTQS

  Email: hiennguyenkhanh@yahoo.com

  Facebook: hien.nguyenkhanh

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Cty Cổ phần Timi (www.timi.vn)

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Nguyễn Thanh Tùng

  Sinh viên TK5SE ĐH SPKT Hưng Yên

  Email: tungnttk5@gmail.com

  Facebook: tung.nguyenthanh.794

  Thực tập: ASP.NET năm 2011 - 2012

  Hiện công tác:
   Tập đoàn Đại Việt(daivietgroup.net)

  Vị trí công việc: .NET developer

 • Đào Trung Đông

  Sinh viên 53PM1 ĐH Xây Dựng HN

  Email: dongpm1@gmail.com

  Facebook: Trung Đông

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
    Cty CP Đầu tư PT Công nghệ TRÍ NAM

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Trịnh Duy Hiệp

  Sinh viên KHMT3 ĐH Công Nghiệp HN

  Email: hieptdnd@gmail.com

  Facebook: hieptdnd

  Thực tập: ASP.NET năm 2011 - 2012

  Hiện công tác:
    Cty TNHH Công nghệ Kim Đại Thành

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Nguyễn Văn Tuấn

  Sinh viên KTPM-K4 ĐH Công Nghiệp HN

  Email: phvtuanit@gmail.com

  Facebook:

  Thực tập: ASP.NET năm 2011 - 2012

  Hiện công tác:
   Công ty phần mềm Vinsofts

  Vị trí công việc: Lập trình viên .NET

 • Phạm Duy Huy

  Sinh viên 53PM1 Đại Học Xây Dựng

  Email: huypdsoftware@gmail.com

  Facebook: phamduyhuy

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   http://websolutions.com.vn/

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Nguyễn Anh Tuấn

  Sinh viên K56 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

  Email: anhtuannguyen522@gmail.com

  Facebook: Nguyễn Anh Tuấn

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Công ty Cổ phần Phần mềm Onsoft

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Nguyễn Đình Cương

  Sinh viên C1108I Bách Khoa Aptech

  Email: l3t.nguyen@gmail.com

  Facebook: TaoNgon

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Công ty Đầu Tư Bách Hợp

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Đào Huy Huấn

  Sinh viên THK12 HV Kỹ Thuật QS

  Email: daohuyhuan125@gmail.com

  Facebook: Đào Huy Huấn

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Công ty Cổ phần Phần mềm Onsoft

  Vị trí công việc: Lập trình viên

 • Đặng Quốc Bảo

  Sinh viên CNPM K50 ĐH GTVT HN

  Email: baodq@mitec.com.vn

  Facebook: Lá vàng rơi

  Thực tập: ASP.NET năm 2012 - 2013

  Hiện công tác:
   Cty CP Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC

  Vị trí công việc: Lập trình viên